List Przewodniczącego Rady KIGM do przewodniczącego PISIL Marka Tarczyńskiego

Załączamy list gratulacyjny sekretarza generalnego KIGM Jerzego Lewandowskiego oraz przewodniczącego KIGM Adama Mellera do Marka Tarczyńskiego.