Panie Przewodniczący, szanowni spedytorzy,

Wprawdzie utworzony 25 lat temu Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych już nie istnieje, ale cieszy mnie fakt, że obecne kierownictwo Polskiej Izby Spedycji i Logistyki jest kontynuatorem działalności tego Związku.

Szanowni Państwo,

Spedytorzy, logistycy i agenci celni zakładając 25 lat temu Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych i przekształcając go później w Polską Izbę Spedycji i Logistyki, czuli potrzebę wspólnego zabierania głosu w relacjach z administracją państwową i jej agendami, administracją samorządową oraz kontrahentami, wśród których są m.in. zarządy portów, terminale przeładunkowe, armatorzy i ich agenci oraz przewoźnicy lądowi.