Rada PISIL 2018 - 2022

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki na posiedzeniu 22 czerwca 2018 roku, w wyborach bezpośrednich wybrało na czteroletnią kadencję nową Radę PISiL.

Przewodniczącym Rady został ponownie pan Marek Tarczyński. 

Oto nowy skład Rady na lata: 2018 -2022:

Marek Tarczyński - przewodniczący

Jarosław Domin Wiceprzewodniczący

Grzegorz Woelke wiceprzewodniczący

Dorota Kościuczyk członek Rady

Jerzy Gębski członek Rady

Dominik Popiel członek Rady

Wojciech Miotke członek Rady

Artur Jadeszko członek Rady

Marek Ziemniewicz członek Rady

 

Walne Zgromadzenie PISiL wybrało także Komisję rewizyjną PISiL

 

Komisja rewizyjna na lata: 2018-2022

Józef Stróżyk

Jakub Bień

Teresa Korczyńska 

Alicja Mamrot 

Urszula Żuchlińska 

 

Wybory przewodniczącego Komisji rewizyjnej odbędą w ciągu najbliższych dni.