Czy łatwo jest odnieść sukces na rynku spedycyjnym? Trzeba być wieloproduktowym, elastycznym, umiejętnie dostosowywać się do potrzeb klienta i zapewniać mu pełen wachlarz usług - począwszy od agencji celnej, poprzez spedycję krajową,

całopojazdową, drobnicową, spedycję morską, lotniczą oraz kolejową. Tytuł Spedytora Roku 2017 to wspólny sukces ponad 1000 osób, które pracują w JAS FBG S.A. - powiedział Jarosław Domin, Prezes Zarządu JAS FBG S.A., laureata konkursu Spedytor Roku 2017 w kategorii dużych przedsiębiorstw.