Jesteśmy członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations “FIATA” w  Zurichu oraz członkiem European Organisation for Forwarding  and Logistics w Brukseli „CLECAT”, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby  Gospodarki  Morskiej,

gdzie: 

  • reprezentujemy interesy członków wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków,
  • umożliwiamy członkom udział i prace w gremiach FIATA i CLECAT, 
  • dajemy możliwość członkom do korzystania z dokumentów transportowych FIATA, (PISiL jako jedyna w Polsce Izba ma licencję na dystrybucję tych dokumentów na terytorium Polski) 
  • w ramach szkoleń zawodowych na spedytora międzynarodowego dajemy szansę ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora: „FIATA Diploma in Freight Forwarding” 
  • umożliwiamy członkom dostęp do informacji i opiniowania propozycji zawodowych i prawnych FIATA i CLECAT - organizacji mającej status konsultanta w Unii Europejskiej do spraw związanych z transportem i spedycją oraz spraw związanych z obrotem towarowym.