Zmiany ustroju politycznego i gospodarczego Polski zapoczątkowane w 1989 roku zaowocowały szybkim odrodzeniem się idei samorządu gospodarczego. Większa swoboda ekonomiczna i dynamiczny rozwój sektora prywatnego w dziedzinie usług

spedycyjnych, potrzeba reprezentowania wspólnych interesów firm spedycyjnych zachęciły 11 firm tej branży do utworzenia Polskiego Związku Spedytorów Międzynarodowych. W lutym 1993 roku w oparciu o ustawę o związkach pracodawców, podmioty te powołały do życia PZSM o zasięgu ogólopolskim.

Cele jakie wyznaczył sobie ponad 25 lat temu Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych pozostają aktualne do dziś: 

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
  • reprezentowanie interesów członków wobec organiazacji zrzeszających ich partnerów i włascicwych organizacji międzynarodowych.
  • Działanie na rzecz profesjonalizmu i preztiżu zawodowego swoich członków i całego sektora gospodarczego, w którym prowadzą działalność..

Kolejne lata działalności PZSM to dynamiczny rozwój Związku, który w 2001 roku zrzeszał już ponad 100 członków, firm spedycyjno – transportowych. Aby wzmocnić ich pozycję i skuteczność działania, 7 listopada 2001 roku 111 członków założycieli powołało do życia Izbę Gospodarczą pod nazwą „Polska Izba spedycji i Logistyki”. Zgodnie z przyjetym statutem – „PISiL jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą, polegajacą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych praz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego”. Polska Izba Spedycji i Logistyki jest, jak widać kontynuatorką działalności Polskiego Związku SpedutorówMiędzynarodowych. Jej dorobek stworzył Izbie świetne warunki dalszego rozwoju.