Polska Izba Spedycji i Logistyki

25 lecie PISIL
ochrona praw - reprezentowanie interesów - budowanie prestiżu
Marek Tarczyński
List Przewodniczącego Rady z okazji 25 – Lecia PISiL, podsumowujacy działalność Izby, wspominający poprzednich przewodniczących: Franciszka Jaśniaka i Jarosława Bokinę

Cele PISIL

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządu terytorialnego
PISIL
Reprezentowanie interesów członków wobec organizacji zrzeszających ich partnerów i właściwych organizacji międzynarodowych.
PISIL
Działanie na rzecz profesjonalizmu i preztiżu zawodowego swoich członków i całego sektora gospodarczego, w którym prowadzą działalność.
PISIL
Podsumowanie XIX Kongresu Marek Tarczyński
Film Jubileuszowy PISIL
Jerzy Zachara, Śląskie Centrum Logistyki
Jerzy Gębski, Enterprise Logistics
Jarosław Domin, JAS FBG

Powstanie - Cele - Zadania - Aktualności

Działamy globalnie

Jesteśmy członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations “FIATA” w Zurichu oraz członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli „CLECAT”, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Reprezentujemy interesy członków

wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków.

Umożliwiamy

członkom udział i prace w gremiach FIATA i CLECAT
członkom korzystanie z dokumentów transportowych FIATA
ubieganie się o „FIATA Diploma in Freight Forwarding”
dostęp do informacji i opiniowania propozycji zawodowych i prawnych FIATA i CLECAT

Promujemy swoich członków

Szkolenia
Organizujemy szkolenia tematyczne, problemowe i językowe
Public Relations
Prowadzimy działania PR środowiska PISiL i poszczególnym firmom – członkom Izby.
Nagrody i konkursy
Przyznajemy coroczne nagrody w Konkursach Spedytora Roku i Młodego Spedytora Roku.
Ubezpieczamy
Wynegocjowaliśmy specjalne pakiety ubezpieczeniowe O.C. Spedytora oraz CARGO dla członków Izby.